• 02 сарын 27, Мягмар гараг
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХҮРЭЭНД МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮСЭЛТЭЭР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДИЙГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАРЧИЛГААГААР ХАНГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
107 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

2023-11-30 14:30:00