• 06 сарын 22, Бямба гараг
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХҮРЭЭНД МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮСЭЛТЭЭР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДИЙГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАРЧИЛГААГААР ХАНГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
13 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

2024-06-18 16:00:00