• 12 сарын 05, Мягмар гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Сургалтын төлбөр шийдүүлэх тухай

   Хариулт: Сургалтын төлбөрийг шийдэх боломжгүйг иргэнд биечлэн танилцуулав.

   2022-09-18 20:42:33   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 20:41:00   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эрүүл мэндийн асуудлаар өргөдөл гаргасан.

   Хариулт: Нийгмийн даатгалын хэлтэст шилжүүлж утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 20:39:40   

 • Өргөдөл, гомдол