• 10 сарын 07, Баасан гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/421 Баянцагаан сумын Засаг даргын 2021 оны Б/71 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгох тухай 2021-06-29 2021-06-29
А/420 Хөрнөгө гаргах тухай 2021-06-29 2021-06-29
А/419 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/418 Аймгийн хэмжээнд "Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх" ажлын хэсэг байгуулах, "Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх " хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/417 Онцгой комиссын үйл ажиллагааны хөрөнгө гаргах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/416 Баянхонгор аймгийн Крикетийн холбоонд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/415 Иргэн Б.Цэрэнлхагвын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/414 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/413 Иргэн Ч.Чимэд-Очирын эзэмшил газрын кадастрын зургийг өөрчлөх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/412 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/411 "Содмонгол групп" ХХК-ний эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/410 "Содмонгол групп" ХХК-ний эзэмшил газраас нийтийн эзэмшлийн газарт шилжүүлэх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/409 Иргэн Д.Сайнжаргалын эзэмшил газрыг хувааж, зориулалтыг өөрчлөх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/408 Иргэн Э.Болдбаатарын эзэмшил газрыг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/407 Эзэмшил газрын хамтран эзэмшилч солих тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/406 Иргэн Х.Батбаярт газар эзэмшүүлэх тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/404 Барилга захиалагчийн хяналтын зардал гаргах тухай 2021-06-28 2021-06-28
А/400 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай 2021-06-24 2021-06-24
А/399 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-06-22 2021-06-22
А/398 Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын талбайн хэмжээ залруулах тухай 2021-06-22 2021-06-22
А/397 Төрийн амчийн эзэмшилд байгаа барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-22 2021-07-22
А/396 "2017-2020 онуудад улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгүүдийн ашиглалт, хамгаалалтад үзлэг шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-22 2021-06-22
А/395 Тээврийн хэрэгсэл хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/394 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны "Газар эзэмшүүлэх тухай" А/12 дугаар захирамжийг хүчингүй болгох тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/393 Иргэн Д.Хүрэлдчулууны эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/392 Иргэн Р.Дамдинсүрэнгийн эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/391 Аймгийн Засаг даргын 2015 оны "Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай" 309 дүгээр захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/390 Иргэн Б.Цэрэннадмидын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/389 Иргэн С.Цэцэгмаагийн эзэмшил газрын зөрчлийг арилгах тухай 2021-06-18 2021-06-18
А/388 Бэлэн бус торгууль оногдуулах багажны дата симний хугацаа сунгахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-06-17 2021-06-17
А/386 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2021-06-16 2021-06-16
А/385 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-06-16 2021-06-16
А/383 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-06-14 2021-06-14
А/382 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-14 2021-06-14
А/381 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2021-06-14 2021-06-14
А/380 Аймаг, сумын баяр наадмыг зохион байгуулах тухай 2021-06-14 2021-06-14
А/379 Иргэн Б.Сүнгэрийн эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/378 Иргэн Х.Цэргмаагийн эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/377 Иргэн Г.Бадангаравт газар эзэмшүүлэх тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/376 Иргэн Б.Булганбаатарын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/375 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/374 Иргэн Д.Гантөгсийн эзэмшил газрын байршлыг өөрчлөх тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/373 Иргэн Д.Мөнхбаярын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-06-11 2021-06-11
А/372 Биеийн тамир спортын газрын бүтэц орон тоог батлах тухай 2021-06-10 2021-06-10
А/371 Аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойг зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай 2021-06-10 2021-06-10
А/370 Түргэвчилсэн оношлуурын нөөц бүрдүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай 2021-06-08 2021-06-08
А/369 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-07 2021-06-07
А/368 Буудайн үр олгох тухай 2021-06-07 2021-06-07
А/376 Тусгаарлах байрны хоолны зардлыг шийдвэрлэх тухай 2021-06-07 2021-06-07
А/366 Бага насын хүүхдийн цогц хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-06-07 2021-06-07