• 02 сарын 27, Мягмар гараг
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН 6 ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН 6 ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА....

2022-10-24 09:58:55

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ 7 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ 7 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА....

2022-10-24 09:10:45

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР...

2022-06-28 16:36:13

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. ...

2022-06-28 16:24:47

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/...

2022-06-28 15:34:17

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/- ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ ...

2022-06-28 15:28:33

Дэлгэрэнгүй..