• 10 сарын 07, Баасан гараг
Сонгон шалгаруулалтын зар
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР...

2022-06-28 16:36:13

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. ...

2022-06-28 16:24:47

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/-ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/...

2022-06-28 15:34:17

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/- ЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ ...

2022-06-28 15:28:33

Дэлгэрэнгүй..